odbiór odpadów przemysłowych

odbiór odpadów przemysłowych

Każde większe przedsiębiorstwo nie może zapominać jak ważny jest prawidłowy odbiór odpadów przemysłowych. W dzisiejszych czasach, przy bardzo dużym rozwoju przemysłu istotną kwestią jest ochrona środowiska, a co za tym idzie również prawidłowy odbiór odpadów przemysłowych. To właśnie nie gospodarstwa domowe wytwarzają najwięcej odpadów, ale duże fabryki. Szczególnie w przemyśle należy pamiętać, że odbiór odpadów przemysłowych jest niezwykle ważny.

odpady niebezpieczne
beton to również odpad niebezpieczny

klisze rtg

Specyficznym odpadem przemysłowym są klisze rtg – zużyte. Takie klisze rtg zaliczane do odpadów medycznych są materiałem napromieniowanym. Jednostkowe klisze rtg nie są szczególnie groźne, jednak przy masowym zużyciu klisz rtg, należy również pamiętać o odpowiedniej gospodarce napromieniowanymi kliszami rtg. Takie klisze rtg w ilościach przemysłowych są niezwykle groźne dla środowiska i żyjących w nim organizmów żywych.

gospodarka odpadami
drewno najczęściej można całkowicie zutylizować

odpady niebezpieczne

Odpadami szczególnie niebezpiecznymi dla środowiska są wszelkiego rodzaju odpady medyczne. Należy pamiętać, że gospodarka odpadami niebezpiecznymi jest regulowana odpowiednimi przepisami, a niewłaściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi jest zagrożone surowymi karami. Dlatego każde przedsiębiorstwo wytwarzające odpady niebezpieczne powinno mieć podpisaną umowę z firmami na odbiór odpadów niebezpiecznych. Tak by zagwarantować ich późniejszą utylizację.

utylizacja odpadów
odpowiednia gospodarka odpadami gwarancją czystego środowiska

opakowania na odpady medyczne

Dużą rolę we właściwej gospodarce odpadami medycznymi odgrywają opakowania na odpady medyczne. Są to najczęściej opakowania na odpady medyczne w kolorze czerwonym – tak, żeby ułatwić odpowiednią segregację odpadów niebezpiecznych. Ustawowo regulowana kolorystyka pojemników na odpady medyczne decyduje o tym, że takie opakowania mają właśnie kolor czerwony. Bez względu na to, czy są to opakowania wielokrotnego użytku, czy też jednorazowe worki na odpady medyczne. Zawsze są w kolorze czerwonym.

utylizacja odpadów
taki odpad również wymaga utylizacji

pojemniki na odpady

Jeśli mowa o pojemnikach na odpady medyczne to takie pojemniki na odpady mogą występować w dwóch wariantach. Jako wielkogabarytowe pojemniki na odpady medyczne oraz jednorazowe (najczęściej) worki na odpady medyczne. Każda instytucja wytwarzająca odpady medyczne czy odpady weterynaryjne powinna zaopatrzyć się w worki na odpady medyczne a także pojemniki na odpady medyczne wykonane z bardziej trwałych materiałów. Wszystko po to, żeby ułatwić późniejszy transport takich odpadów medycznych do miejsca ich właściwiej utylizacji. Jeśli taki transport odpadów niebezpiecznych odbywał by się tylko w oparciu o nietrwałe worki na odpady, wówczas ryzyko zanieczyszczenia środowiska byłoby o wiele większe. Trwałe pojemniki na odpady medyczne umożliwiają bezpieczny transport nawet na duże odległości.

utylizacja odpadów medycznych

Jeśli wspominaliśmy o utylizacji odpadów medycznych to odrębną dziedzinę stanowi utylizacja leków. Zużyte leki mogą stanowić bardzo niebezpieczny dla środowiska odpad, dlatego też utylizacja leków regulowana jest przez odrębne przepisy – tak, żeby utylizacja leków nawet w najmniejszym stopniu nie stanowiła niebezpieczeństwa dla środowiska, a także osób pracujących w zakładzie zajmującym się utylizacją leków.